aanvraag 18419215 26 jun 2024 08:35

Gewone Spar - Vurenhout onbekantrecht hout 15-20 mm 1200-4000 mm vers gezaagd 30 m3 / vlek

Dikte Lengte Kwaliteit
15; 16; 17; 20 mm 1200; 800; 3000; 4000 mm AB
Type: Onbekantrecht Hout, Soort: Gewone spar (Picea abies) - vurenhout, Volume: 30 m3 Vlek – 1 keer
aanvraag 18422212 26 jun 2024 08:35

Onbekantrecht Hout Den - Grenenhout

Dikte Lengte Kwaliteit
15; 16; 17; 20 mm 1200; 800; 3000; 4000 mm AB
Type: Onbekantrecht Hout, Soort: Den (Pinus sylvestris) - grenenhout, Volume: 30 m3 Vlek – 1 keer
aanvraag 18401713 26 jun 2024 08:35

Populier 40/80 m3 per maand

Soort: Populier, Volume: 40/80 m3 per maand, Dikte: 15 mm, Kwaliteit: 3A
aanvraag 18386485 26 jun 2024 08:35

Den - grenenhout, spar 16 x 90 x 1200 mm, - m3 / vlek

Soort: Den (Pinus sylvestris) - grenenhout, Spar (Abies alba), Dikte: 16 mm, Breedte: 90 mm, Lengte: 1200 mm