aanbieding 18388159 21 sep 2022 07:55

Den - Grenenhout, Gewone Spar - Vurenhout

Dikte Breedte Kwaliteit
22; 47 mm 100; 125; 150; 175 mm 1-4, 5
Soort: Den (Pinus sylvestris) - grenenhout, Gewone spar (Picea abies) - vurenhout, Volume: 45 ft3 Vlek – 1 keer , Lengte: 4000; 6000 mm, Droging: Shipping dry - Réssuyé (KD 18-20%)
aanbieding 18388126 19 aug 2022 08:19

Gevierschaald Hout, Den - Grenenhout, Gewone Spar - Vurenhout

Dikte Breedte Kwaliteit
22; 47 mm 100; 125; 150; 175 mm I-IV
Soort: Den (Pinus sylvestris) - grenenhout, Gewone spar (Picea abies) - vurenhout, Herkomst: Rusland, Type: Gevierschaald Hout, Volume: 100 - 300 m3 Vlek – 1 keer , Lengte: 4000 mm, Droging: Natuurlijke droging (AD)
aanbieding 18387115 08 aug 2022 14:02

Fineerhout, Berken

Product: Fineerhout, Soort: Berken, Herkomst: Rusland, Kwaliteit: 1, Volume: 500 - 1000 m3 per maand, Diameter: 18+ cm, Lengte: 3.0; 4.0; 5.0; 5.4; 5.5 m
aanbieding 18387112 08 aug 2022 13:55

Gevierschaald Hout, Berken

Dikte Breedte Kwaliteit
25 mm 80+ mm A/B/C
Type: Gevierschaald Hout, Soort: Berken, Volume: 40 - 400 m3 per maand, Lengte: 1.7; 2.0; 2.5; 2.7 mm
aanbieding 18358000 05 aug 2022 13:30

Gevierschaald Hout, Berken

Dikte Breedte Kwaliteit
25 mm 80+ mm A; B; C
Type: Gevierschaald Hout, Soort: Berken, Volume: 160 m3 per maand, Lengte: 2.0; 2.5; 2.7 m
aanbieding 18364452 15 jul 2022 09:50

Gevierschaald Hout, Gewone Spar - Vurenhout

Dikte Breedte Kwaliteit
25 mm 125; 150 mm 1
Soort: Gewone spar (Picea abies) - vurenhout, Herkomst: Rusland, Type: Gevierschaald Hout, Volume: 45 m3 Vlek – 1 keer , Lengte: 6000 mm, Droging: Kunstmatige droging (KD)
aanbieding 18365954 15 jul 2022 09:48

Zaagstammen, Berken

Product: Zaagstammen, Soort: Berken, Herkomst: Rusland, Kwaliteit: a/b, Volume: 400 - 5000 m3 per maand, Diameter: 180+ mm, Lengte: 3000-5500 mm
aanbieding 18364421 06 jul 2022 04:00

Gewone Spar - Vurenhout, Den - Grenenhout

Dikte Breedte Kwaliteit
22-50 mm 100; 125; 150 mm 1
Soort: Gewone spar (Picea abies) - vurenhout, Den (Pinus sylvestris) - grenenhout, Herkomst: Rusland, Volume: 45 - 500 m3 per maand, Lengte: 3000; 6000 mm, Droging: Kunstmatige droging (KD)
aanbieding 18364456 27 jun 2022 10:06

Gevierschaald Hout, Gewone Spar - Vurenhout

Dikte Breedte Kwaliteit
47 mm 150 mm 1
Soort: Gewone spar (Picea abies) - vurenhout, Herkomst: Rusland, Type: Gevierschaald Hout, Volume: 45 - 500 m3 Vlek – 1 keer , Lengte: 6000 mm, Droging: Kunstmatige droging (KD)
aanbieding 18378777 24 mei 2022 12:21

Zaagstammen, Den - Grenenhout, Gewone Spar - Vurenhout

Product: Zaagstammen, Soort: Den (Pinus sylvestris) - grenenhout, Gewone spar (Picea abies) - vurenhout, Volume: 45 - 1000 m3 Vlek – 1 keer , Diameter: 14+ cm, Lengte: 4-6 m, Kwaliteit: ABC
aanbieding 18325810 04 sep 2021 04:00

Gevierschaald Hout, Berken

Dikte Breedte Kwaliteit
25 mm 75; 100; 125; 150; 175; 200 mm 1/2/3
Type: Gevierschaald Hout, Soort: Berken, Volume: 50 - 3000 m3 Vlek – 1 keer , Lengte: 2.5+ m
aanbieding 18325814 04 sep 2021 04:00

Gevierschaald Hout, Gewone Spar - Vurenhout

Dikte Breedte Kwaliteit
22; 25; 30; 40; 44; 47; 50 mm 100; 125; 150 mm 1
Soort: Gewone spar (Picea abies) - vurenhout, Herkomst: Rusland, Type: Gevierschaald Hout, Volume: 45 - 500 m3 per maand, Lengte: 3; 6 m, Droging: Kunstmatige droging (KD)