aanbieding 18392769 02 okt 2022 13:35

Gevierschaald Hout, Gewone Spar - Vurenhout

Dikte Breedte Kwaliteit
30; 40; 50; 63 mm 100; 120; 150 mm 0/I
Soort: Gewone spar (Picea abies) - vurenhout, Type: Gevierschaald Hout, Volume: 50 m3 per maand, Lengte: 3000; 4000; 5000 mm, Droging: Kunstmatige droging (KD)
aanbieding 18392749 01 okt 2022 23:10

Gevierschaald Hout, Spar , Den - Grenenhout, Gewone Spar - Vurenhout

Dikte Breedte Kwaliteit
20-22 mm 100-145 mm 1,2,3,4
Soort: Spar (Abies alba), Den (Pinus sylvestris) - grenenhout, Gewone spar (Picea abies) - vurenhout, Type: Gevierschaald Hout, Volume: 50 m3 per maand, Lengte: 800-1200 mm, Droging: Kunstmatige droging (KD)
aanbieding 18392741 01 okt 2022 14:21

Kepers, Siberische Conifeer, Den - Grenenhout, Siberische Den

Dikte Breedte Kwaliteit
15; 35+ mm 40 mm 1
Soort: Siberische conifeer, Den (Pinus sylvestris) - grenenhout, Siberische den, Type: Kepers, Volume: 50 m3 per maand, Lengte: 4000 mm, Droging: Kunstmatige droging (KD)