aanbieding 18244317 20 jul 2020 04:00

Zaagstammen, Gewone Spar - Vurenhout, PEFC

Product: Zaagstammen, Soort: Gewone spar (Picea abies) - vurenhout, Herkomst: Duitsland, Volume: 1000 - 3000 m3 per maand, Diameter: 20+ cm, Lengte: 5010+ mm, Kwaliteit: B; C
aanbieding 18297150 03 jun 2020 14:38

Zaagstammen, Gewone Spar - Vurenhout, PEFC

Product: Zaagstammen, Soort: Gewone spar (Picea abies) - vurenhout, Herkomst: Duitsland, Volume: 20000 - 80000 m3 Vlek – 1 keer , Diameter: 15 cm, Lengte: 2 m, Kwaliteit: B; C
aanbieding 18297149 03 jun 2020 14:38

Industrieel Hout, Gewone Spar - Vurenhout, PEFC

Product: Industrieel Hout, Soort: Gewone spar (Picea abies) - vurenhout, Herkomst: Duitsland, Volume: 2000 - 10000 m3 per maand, Diameter: 8+ cm, Lengte: 3 m, Kwaliteit: A
aanbieding 18244318 03 jun 2020 14:37

Zaagstammen, Gewone Spar - Vurenhout, PEFC

Product: Zaagstammen, Soort: Gewone spar (Picea abies) - vurenhout, Herkomst: Duitsland, Volume: 2000 - 10000 m3 per maand, Diameter: 25+ cm, Lengte: 11.5 m, Kwaliteit: B; C; D
aanbieding 18196338 03 jun 2020 14:37

Zaagstammen, Den - Grenenhout

Product: Zaagstammen, Soort: Den (Pinus sylvestris) - grenenhout, Herkomst: Duitsland, Volume: 500 - 1000 m3 Vlek – 1 keer , Diameter: 20-50 cm, Lengte: 11.5 m, Kwaliteit: B/C
aanbieding 18244281 03 jun 2020 14:37

Zaagstammen, Gewone Spar - Vurenhout, PEFC

Product: Zaagstammen, Soort: Gewone spar (Picea abies) - vurenhout, Herkomst: Duitsland, Volume: 2000 - 3000 m3 Vlek – 1 keer , Diameter: 20+ cm, Lengte: 5010+ mm, Kwaliteit: B/C/D
aanbieding 18237741 24 mei 2020 04:00

Zaagstammen, Gewone Spar - Vurenhout

Product: Zaagstammen, Soort: Gewone spar (Picea abies) - vurenhout, Herkomst: Duitsland, Volume: 2000 - 4000 m3 per maand, Diameter: 20+ cm, Lengte: 5.9 m, Kwaliteit: A; B; C; D
aanbieding 18208678 19 jun 2018 14:25

Zaagstammen, Gewone Spar - Vurenhout, PEFC

Product: Zaagstammen, Soort: Gewone spar (Picea abies) - vurenhout, Herkomst: Duitsland, Volume: 1000 - 2000 m3 per maand, Diameter: 20+ cm, Lengte: 4-5 m, Kwaliteit: ABC
aanbieding 18196340 19 jun 2018 14:25

Industrieel Hout, Gewone Spar - Vurenhout

Product: Industrieel Hout, Soort: Gewone spar (Picea abies) - vurenhout, Herkomst: Duitsland, Volume: 2000 - 4000 m3 per maand, Diameter: 20-40 cm, Lengte: 2.40 m, Kwaliteit: B/C