Zachthout gezaagd timmerhout / Europese, Franse reglementering (CTBA)

Knoesten Gomader Scheuren Wankant Spleten (scheuren) ten gevolge van droogte Andere bijzonderheden Toepassingen
CATEGORIE 0
(Vorige categorieën OA en OB)
Niet aanwezig in de beste zijde en de twee randen.
Ingegroeide knoesten zijn in een beperkt aantal toegelaten, met een maximale diameter van 15 mm aan de tegenoverliggende zijde.
Niet toegelaten Kleine randscheuren van beperkte lengte en diepte zijn enkel toegelaten aan de tegenoverliggende zijde Niet toegelaten, behalve bij stukken groter dan 3 m, waar een beperkte wankant is toegelaten aan de tegenoverliggende zijde, op 10% van de partij Zeer beperkte oppervlakkige spleten toegelaten Alle andere bijzonderheden, zaaggebreken of wijzigingen zijn niet toegelaten Alle toepassingen waarbij de kenmerken van het hout van groot belang zijn: fijn timmerwerk, meubilair, decoratie,...
CATEGORIE 1
(Vorige categorie 1)
Maximaal twee structurele bijzonderheden zijn toegelaten aan beide zijden en drie aan de tegenoverliggende zijde door elementtype (rechthoek van 1 m x 0,10 m)
Beperkt tot 1 gezonde knoest van max 20 mm aan de snijzijde en tot 3 gezonde knoesten van max 25 mm diameter aan de tegenzijde. Kleine zwarte knoesten toegelaten die aanwezig blijven tijdens de verwerking. Kleine gomaders toegelaten Randscheuren: lengte beperkt tot 5% van de lengte Niet toegelaten bij korte stukken - toegelaten bij stukken langer dan 3 m, aan één rand. De lengte moet kleiner zijn dan 20% van de lengte van het stuk en de breedte smaller dan 20% van de dikte van het stuk De lengte moet beperkt blijven tot anderhalve keer de breedte van de stukken Alle andere bijzonderheden, zaaggebreken of wijzigingen zijn niet toegelaten Alle toepassingen waarbij de kenmerken van het hout van groot belang zijn: fijn timmerwerk, meubilair, decoratie,...
CATEGORIE 2
(Vorige categorie 2)
Maximaal 3 structurele bijzonderheden zijn toegelaten aan beide zijden en 5 aan de tegenoverliggende zijde door elementtype (rechthoek van 1 m x 0,10 m)
Beperkt tot drie gezonde ingegroeide knoesten met een diameter van 30 mm aan de zijde en 5 knoesten van 40 mm aan de tegenoverliggende zijde.
Aanwezigheid van enkele kleine niet-ingegroeide zwarte knoesten aan de tegenoverliggende zijde.
Enkele kleine gomaders aan de zijde, groter aan de tegenoverliggende zijde zijn toegelaten Hart- en randscheuren met een maximale lengte die gelijk is aan de breedte van het stuk, en die niet meer is dan 5 tot 8% van de lengte van het stuk Niet toegelaten bij korte stukken - toegelaten bij stukken langer dan 3 m, aan één rand. De lengte moet kleiner zijn dan 20% van de lengte van het stuk en de breedte smaller dan 20% van de dikte van het stuk Toegelaten als het niet meer is dan twee keer de breedte van het stuk (drie keer aan de tegenoverliggende zijde) Onregelmatige draad aan de tegenoverliggende zijde beperkt toegelaten.
Enkele zwarte inactieve vreetgaatjes zijn toegelaten in een beperkt aantal stukken in de partij, aan de tegenoverliggende zijde.
Alle andere wijzigingen zijn niet toegelaten.
Bouwmateriaal en algemeen timmerwerk. Speciale verpakking, voor bouwtoepassingen moeten de stukken voldoen aan de NF B 52-001 norm
CATEGORIE 3
(Vorige categorie 3A)
Gezond of zwart, de diameter van de knoesten mag aan beide zijden niet groter zijn dan: 1/2 van de breedte van de zijden van stukken smaller dan 90 mm
45 mm bij stukken tot 150 mm breed
1/3 van de breedte van de zijden bij stukken die breder zijn dan 50 mm
- aan de randen, knoesten die tevoorschijn komen mogen niet meer grootte dan 2/3 van de breedte van de rand
Gomaders van 60 tot 80 mm lang zijn toegelaten Hart- en randscheuren kunnen een lengte hebben die gelijk is aan maximaal 2 maal de breedte van het stuk, en mogen niet groter zijn dan 8% van de lengte van het stuk Niet toegelaten bij stukken korter dan 3 m. Toegelaten bij stukken groter dan 3 m, als de lengte gelijk is aan maximum 1/3 van de lengte van het stuk, met een breedte die niet meer is dan de helft van de dikte (beperkt tot 10-15% van de stukken in de partij) Toegelaten als de lengte niet groter is dan drie keer de breedte van het stuk Ingegroeide bast en onregelmatige draad toegelaten als het de mechanische weerstand van het stuk niet verandert.
Enkele lichte sporen van rot zijn toegelaten, alsook enkele oppervlakkige vreetgaatjes. Enkele sporen van mistel. Blauw kernrot kan toegelaten worden.
Bouwmateriaal en algemeen timmerwerk. Speciale verpakking, voor bouwtoepassingen moeten de stukken voldoen aan de NF B 52-001 norm
CATEGORIE 4
(Vorige categorie 3B)
Toegelaten zonder beperking in aantal en diameter   Hart- en randscheuren toegelaten Niet toegelaten bij stukken korter dan 3 m - toegelaten zonder beperkingen in lengte aan één zijde of twee randen.   Actieve vreetgaatjes, rot en verkleuring zijn niet toegelaten Dozen, standaard verpakking, pallets,...
Referentie: Centre Technique du Bois et de l'Ameublement (CTBA - http://www.ctba.fr)