Kwaliteitsnormen voor Skandinavisch Zachthout / Blue book (blauw boek)

Kwaliteitsnormen voor Skandinavisch Zachthout / Blue book (blauw boek)

  • De belangrijkste categorieën zijn A, B, C en D.
  • Categorie A, de hoogste kwaliteit, wordt opgedeeld in Subcategorieën A1 tot A4.
  • Categorieën B, C en D worden niet opgedeeld
CATEGORIE A (oude indeling I tot IV of keuze U/S ongeordend) Knoesten Scheuren Wankant Andere bijzonderheden
CATEGORIE A1 (oude indeling I) Kleine gezonde of losse knoesten < 7 mm worden niet overwogen. 1 ingegroeide knoest per zijde toegelaten met een diameter tot 8 mm. Knoestclusers, volledig of los, zijn niet toegelaten. Niet toegelaten Niet toegelaten Kromtrekking mag niet meer zijn dan 2% van de breedte van het stuk. Schuin draadverloop mag niet meer zijn dan 1 cm per 15 cm lengte.
CATEGORIE A2 (oude indeling II) 2 gezonde knoesten toegelaten per zijde en 1 per rand. De afmetingen van deze knoesten mogen niet groter zijn dan 25 mm per 75 mm van de dikte en 225 mm van de breedte. 1 losse knoest is toegelaten met een grootte van 70% van de toegelaten gezonde knoesten.
Alle andere soorten knoesten (clusters, door schors bedekt, ongezond) zijn niet toegelaten.
Niet toegelaten Niet toegelaten Kromtrekking mag niet meer zijn dan 2% van de breedte van het stuk. Schuin draadverloop mag niet meer zijn dan 1 cm per 15 cm lengte. Gomader van 20 mm is toegelaten (op de "poorest meter")
CATEGORIE A3 (oude indeling III) 3 gezonde knoesten per zijde en 1 per rand. De afmetingen van deze knoesten mogen niet groter zijn dan 35 mm per 75 mm van de dikte en 225 mm van de breedte. 1 door schors bedekt is toegelaten met een grootte van 50% van de toegelaten gezonde knoesten. Toegelaten op 5% van de lengte van een stuk met een dikte van 25 mm Niet toegelaten Kromtrekking mag niet meer zijn dan 2% van de breedte van het stuk. Schuin draadverloop mag niet meer zijn dan 1 cm per 12 cm lengte. Gomader van 40 mm is toegelaten (op de "poorest meter")
CATEGORIE A4 (oude indeling IV) 4 gezonde knoesten per zijde en 2 per rand. De afmetingen van deze knoesten mogen niet groter zijn dan 45 mm per 75 mm van de dikte en 225 mm van de breedte. 2 door schors bedekt zijn toegelaten met een grootte van 50% van de toegelaten gezonde knoesten. Toegelaten op 15% van de lengte van een stuk met een dikte van 25 mm Toegelaten als de lengte niet meer dan 30% van het stuk bedraagt. 2 gomaders van 50 mm (op de "poorest meter") - ingegroeide bast van 100 mm. Schuin draadverloop mag niet meer bedragen dan 1 cm per 10 cm lengte - gespleten draad van 10% van de breedte van het stuk - harsachtig naaldhout gelijk aan 5% van het volume van het stuk.
CATEGORIE B (oude indeling V) Knoesten Scheuren Wankant Andere bijzonderheden
5 gezonde knoesten per zijde en 3 per rand. De afmetingen van deze knoesten mogen niet groter zijn dan 60 mm per 75 mm van de dikte en 225 mm van de breedte. 3 knoestclusters, losse, door schors bedekte of ongezonde knoesten zijn toegelaten aan de rand, met een grootte van 70% van de toegelaten gezonde knoesten. Toegelaten op 25% van de lengte van een stuk met een dikte van 25 mm Toegelaten als de lengte niet meer dan 40% van het stuk bedraagt. 2 gomaders van 100 mm (op de "poorest meter") - ingegroeide bast van 200 mm. Schuin draadverloop mag niet meer bedragen dan 1 cm per 10 cm lengte - gespleten draad van 30% van de breedte van het stuk - harsachtig naaldhout gelijk aan 30% van het volume van het stuk - blauw en waterkernrot en verkleuring van het hout gelijk aan 30% van het volume van het stuk.
CATEGORIE AB of "Saw-Falling" (S/F) Mix van categorieën A en B
CATEGORIE C (oude indeling VI) Knoesten Scheuren Wankant Andere bijzonderheden
6 gezonde knoesten per zijde en 4 per rand. De afmetingen van deze knoesten mogen niet groter zijn dan 75 mm per 75 mm van de dikte en 225 mm van de breedte. 4 knoestclusters, losse, door schors bedekte of ongezonde knoesten zijn toegelaten aan de rand, met een grootte van 90% van de toegelaten gezonde knoesten. Toegelaten op 70% van de lengte van een stuk met een dikte van 25 mm Toegelaten als de lengte niet meer dan 50% van het stuk bedraagt. 2 gomaders van 150 mm (op de "poorest meter") - ingegroeide bast van 300 mm. Schuin draadverloop mag niet meer bedragen dan 1 cm per 2 cm lengte - gespleten draad van 70% van de breedte van het stuk - harsachtig naaldhout gelijk aan 70% van het volume van het stuk - blauw en waterkernrot en verkleuring van het hout gelijk aan 30% van het volume van het stuk.
CATEGORIE D (oude indeling VII) Niet gebruikt voor uitvoer - niet omschreven in dit document.
Referentie: Nordic Timber Council (http://www.nordictimber.org/)