Europese kwaliteitsnormen voor gezaagde populier

Knoesten Scheuren Sporen van kernhout Wankant Rot of verkleuring
Categorie 1
Een stuk wordt ingedeeld als categorie 1 als beide zijden categorie 1 zijn of als een van de zijde categorie 1 is en de tegenoverliggende zijde categorie 2 is
Gezonde knoesten zijn niet toegelaten behalve als ze kleiner zijn dan 8 mm Randscheuren niet groter dan 30 mm zijn toegelaten aan elk uiteinde Niet toegelaten Niet toegelaten Ze zijn niet toegelaten, net als beschadigingen door insecten
Categorie 2
Een stuk wordt ingedeeld als categorie 2 als beide zijden categorie 2 zijn of als een van de zijde categorie 2 is en de tegenoverliggende zijde categorie 3 is
Klein of middelgroot, in beperkt aantal.
Rotte of niet-ingegroeide knoesten niet toegelaten.
Randscheuren niet groter dan 30 mm zijn toegelaten aan elk uiteinde Toegelaten indien recht Toegelaten op 25% van de lengte maar beperkt in breedte en dikte Ze zijn niet toegelaten, net als beschadigingen door insecten
Categorie 3
Een stuk wordt ingedeeld als categorie 3 als beide zijden categorie 3 zijn of als een van de zijde categorie 3 is en de tegenoverliggende zijde categorie 4 is
Middelgroot in beperkt aantal.
Rotte of niet-ingegroeide knoesten niet toegelaten.
Randscheuren niet groter dan 30 mm zijn toegelaten aan elk uiteinde Toegelaten Toegelaten op 25% van de lengte maar beperkt in breedte en dikte Sporen van rot zijn toegelaten.
Vreetgaatjes en andere beschadigingen door insecten zijn niet toegelaten.
Categorie 4
Een stuk wordt ingedeeld als categorie 4 als beide zijden categorie 4
De grootte van de knoesten moet beperkt blijven tot 1/3 van de breedte van het stuk.
Rotte of niet-ingegroeide knoesten niet toegelaten.
Randscheuren niet groter dan 30 mm zijn toegelaten aan elk uiteinde Onbeperkt toegelaten Toegelaten op 25% van de lengte maar beperkt in breedte en dikte Rot toegelaten.
Vreetgaatjes en beschadigingen door insecten zijn niet toegelaten, behalve voor inactieve galerijen.
Referentie: Europese Norm EN 975-1 "Gezaagd timmerhout - Indeling volgens uitzicht van hardhout - Deel 2 (populier)" (zie http://www.cenorm.be/ - Werkprogramma CEN/TC 175) voorgesteld door het CTBA (http://www.ctba.fr)