Europese kwaliteitsnormen voor gezaagde eik

Europese kwaliteitsnormen voor gezaagde eik

BOOLHOUT Draad Knoesten Spinthout Hartscheuren Andere bijzonderheden Niet toegelaten
Q - BA Rechte draad met centrale kern Een ingegroeide gezonde knoest toegelaten, met een maximale diameter van 20 mm per 2 m Gezond spinthout toegelaten aan beide zijden van de plank tot een breedte van 40 mm Toegelaten maar veroorzaakt afname van volume Fijne en matig fijne draad. Uitzonderlijk voorkomen van een van deze bijzonderheden in een plank kunnen toegelaten worden: vorstscheur, ringscheur, sterscheur, ingegroeide bast aan de oppervlakte Onregelmatige draad, ingesloten spinthout, roodrot, bruinrot, zwarte strepen, kernrot, rot, volledig ingegroeide bast, spiraalvormige draad
Q - B1 Kan een lichte hoek maken in vegelijkinge met de houtas Eén ingegroeide gezonde knoest toegelaten met een maximale diameter van 20 mm per 2 m Gezond spinthout toegelaten aan beide zijden van de plank tot een breedte van 40 mm Toegelaten maar veroorzaakt afname van volume Uitzonderlijk voorkomen van een van deze bijzonderheden in een plank kunnen toegelaten worden: vorstscheur, ringscheur, sterscheur, roodrot, zwarte strepen, kernrot, rot, boorgaten Onregelmatige draad, ingesloten spinthout, spiraalvormige draad, volledig ingegroeide bast
Q - B2 Schuine of spiraalvormige draad is toegelaten Gezonde knoesten of kattenpoten (cat's paws) toegelaten beperkt tot één knoest met een maximale diameter van 80 mm per 2 m Gezond spinthout toegelaten   Uitzonderlijk voorkomen van een van deze bijzonderheden op een plank kan toegelaten worden maar kan leiden tot afname van volume: kernscheuren, vorstscheur, ringscheur, sterscheur, ongezond spinthout, kernrot, rot, boorgaten Volledig spinthout, ingesloten spinthout
Q - B3 Geen beperking in hellingsgraad Onbeperkt toegelaten     Onbeperkt toegelaten tenzij contractueel niet toegelaten  
GEKANTRECHT TIMMERHOUT Draad Knoesten Spinthout Andere bijzonderheden
Q - FA

(komt ongeveer overeen met vorige keuze 1, eerste keuze, 4 gave zijden)
Rechte draad en vrij van aantastingen of zaaggebreken aan de vier zijden Niet toegelaten Q - FA:
Spinthout niet toegelaten
Q - FAX:
Gezond spinthout beperkt tot 2/3 van de dikte
Q - FAXX:
Volledig gezond spinthout
Afhankelijk van het contract: kleur, draad, 1/4 of 3/4 gezaagd
Q - F1a

(komt overeen met vorige keuze 3/4 gave zijden)
Rechte draad, gezaagd vrij van aantastingen 20 % van de stukken kan ingegroeide gezonde knoesten bevatten met een maximale diameter van 10 mm, of equivalent per strekkende meter, of per stuk smaller dan 1 m Q - F1a:
Spinthout niet toegelaten
Q-F1aX:
Gezond spinthout beperkt tot 2/3 van de dikte
Q-F1aXX:
Volledig gezond spinthout
Afhankelijk van het contract: kleur, draad, 1/4 of 3/4 gezaagd
Q - F1b

(komt ongeveer overeen met vorige keuze bis)
Bijna rechte draad 2 ingegroeide gezonde knoesten van maximaal 12 mm per strekkende meter aan elke zijde Q - F1b:
Spinthout niet toegelaten
Q-F1bX:
Gezond spinthout beperkt tot 2/3 van de dikte
Q-F1bXX:
Volledig gezond spinthout
Afhankelijk van het contract (afmeting gezaagd timmerhout): kleur, draad, enz.
Q - F2

(komt overeen met vorige keuze 2)
  Kleine knoesten zonder beperking - 3 ingegroeide gezonde knoesten met een maximale diameter gelijk aan 1/3 van de breedte, beperkt tot 25 mm per strekkende meter, aan elke zijde Q - F2:
Spinthout niet toegelaten
Q-F2X:
Gezond spinthout beperkt tot 2/3 van de dikte
Q-F2XX:
Volledig gezond spinthout
 
Q - F3

(komt overeen met vorige keuze 3, beau rustique)
  Kleine knoesten zonder beperking - 3 ingegroeide gezonde knoesten met een maximale diameter gelijk aan 1/2 van de breedte, beperkt tot 40 mm per strekkende meter, aan elke zijde Q - F3:
Spinthout niet toegelaten
Q-F3X:
Gezond spinthout beperkt tot 2/3 van de dikte
Q-F3XX:
Volledig gezond spinthout
 
Q - F4

(oude keuze, buiten de reglementering)
  Ingegroeide gezonde knoesten zonder beperking met een maximale diameter gelijk aan 1/2 van de breedte, beperkt tot 70 mm per strekkende meter, aan elke zijde
1 losse knoest van 20 mm per strekkende meter toegelaten aan elke zijde
Q - F4:
Sporen van spinthout toegelaten aan beide zijden, beperkt tot 1/2 van de dikte
Q - F4XX:
Volledig gezond spinthout zonder beperking
 
GEKANTRECHTE BALKEN Draad Knoesten Spinthout Oppervlaktescheuren Andere bijzonderheden Niet toegelaten
Q - PA Schuin draadverloop < 7% toegelaten aan één zijde en mag niet meer zijn dan 10 % Ingegroeide gezonde knoesten toegelaten zolang de diameter van elk afzonderlijk niet meer is dan 1/3 van de breedte van de zijde of rand.
Twee gezonde losse knoesten met een diameter van < 15 mm per meter zijn toegelaten.
Beperkt en gezond aan maximaal twee randen, als het minder is dan 15 % van de breedte van de zijden of randen.   Beperkte sporen van kernhout toegelaten aan één zijde, ingesloten kernhout toegelaten, zwarte strepen toegelaten op 10% van de partij, oppervlakkige zijscheuren toegelaten aan de uiteinden Kernscheuren, vorstscheur, ringscheur, onregelmatige draad, ongezond spinthout, kernrot, boorgaten, roodrot, bruinrot
Q - P1 Schuin draadverloop < 12% toegelaten aan één zijde en mag niet meer zijn dan 20 % Ingegroeide gezonde knoesten toegelaten zolang de diameter van elk afzonderlijk niet meer is dan 1/2 van de breedte van de zijde of rand.
Twee gezonde losse knoesten zijn toegelaten per strekkende meter zolang de afzonderlijke diameter niet groter is dan een vierde van de breedte van de zijde of de rand
Gezond spinthout toegelaten aan de randen zolang hun diameter niet meer is dan 1/2 van de breedte van de zijde of de rand   Beperkte wankant toegelaten op maximaal twee randen zolang de breedte voor 90 % gaaf blijft. Beperkte sporen van kernhout zijn toegelaten aan 2 zijden - ingesloten kernhout toegelaten - roodrot toegelaten.
Bij 10 % van de stukken in de partij kunnen zwarte strepen, bruinrot, onregelmatige draad, ingegroeide bast voorkomen. Kernscheuren, ringscheuren en vorstscheuren kunnen voorkomen aan de uiteinden van de stukken, zolang de zijden gaaf blijven. Oppervlaktescheuren worden uitzonderlijk toegelaten.
 
Q - P2 Schuin draadverloop van 18% toegelaten aan één zijde en mag niet meer zijn dan 25% Ongezonde of rotte knoesten zijn toegelaten Gezond spinthout onbeperkt toegelaten - ongezond spinthout toegelaten aan de randen in dezelfde mate als de wankant Oppervlaktescheuren van maximaal 10 cm toegelaten Wankant onbeperkt toegelaten zolang 60 % van de breedte van de overeenstemmende zijden of randen gaaf blijft - alle andere bijzonderheden zijn toegelaten met uitzondering van losse knoesten met een afzonderlijke diameter die groter is dan 1/3 van de breedte van de zijde of de rand - zwarte boorgaten toegelaten - aantastingen veroorzaakt door schimmel zijn niet toegelaten aan de zijden Kernrot en rot
Referentie: Europese Norm EN 975-1 "Gezaagd timmerhout - Indeling volgens uitzicht van hardhout - Deel 1 (eik en beuk)" aangenomen door de Europese Commissie voor Standardisering (CEN) in 1995 (verbeterd in 1999) en toegepast door de nationale organisaties (zie http://www.cenorm.be/)