Aziatisch gezaagd timmerhout (MGR)

  • Deze reglementering (gekend als MGR: Malaysian grading rules) worden gebruikt om alle loofhout in te delen die afkomstig zijn uit Maleisië en de omliggende Aziatische grondgebieden
Breedte Lengte Gaaf foutloos gezaagd Spinthout Knoesten Buiging Kromtrekking (uitgezonderd buigingen) Minimaal gezaagd
PRIME 6 duim en meer 6 voet en meer 91% van de gezaagde stukken vrij van gebreken Moeten uitgesloten worden van foutloze houtproducten De gemiddelde diameter van elke gezonde knoest mag niet groter zijn dan 1/3 van de breedte van de zijde waarop de knoest voorkomt. Mag niet groter zijn dan 1 duim per 12 voet van de breedte van het stuk Niet toegelaten als het volstaat om te verhinderen dat het hele stuk geschaafd moet worden aan twee zijden tot de standaard geschaafde dikte. 4 duim x 5 voet of 5 duim x 4 voet
SELECT 5 duim en meer 6 voet en meer 75% van de gezaagde stukken vrij van gebreken Helder spinthout kan toegelaten worden in kaalkappen met foutloze houtproducten tenzij het geheel 1/3 van de breedte van het stuk overschrijdt of aanwezig is aan beide kanten. Idem als voor PRIME Idem als voor PRIME Zoals in de Prime categorie wordt voorzien dat licht kromgetrokken stukken van 10" en breder zijn toegelaten als ze kunnen gesplitst worden in 2 stukken die beiden tot categorie Select behoren en geen kromtrekkingen vertonen waardoor die twee stukken niet moeten geschaafd worden aan twee zijden tot de standaard geschaafde dikte. 4 duim x 3 voet of 3 duim x 4 voet
STANDARD 4 duim en meer 6 voet en meer 66% van de gezaagde stukken vrij van gebreken Helder spinthout kan toegelaten worden in kaalkappen met foutloze houtproducten Mag niet meer zijn dan de verhouding van 1" per 8' van de lengte van het stuk Niet toegelaten als het volstaat te verhinderen dat de foutloze houtproducten moeten geschaafd worden aan twee zijden tot standaard geschaafde dikte in het geval ze verwijderd worden van het stuk. 4 duim x 2 voet of 3 duim x 4 voet
SOUND or BHND BHND : Borer Holes No Defect
Zoals bij Prime, Select en Standaard categorieën, behalve dat vreetgaatjes en niet-rotte insectengaatjes toegelaten zijn in de stukken
Breedte Lengte Gaaf foutloos gezaagd wankant Broos kernhout Buiging Gezaagd
SERVICEABLE 4 duim en meer 6 voet en meer 66% van de gezaagde stukken vrij van gebreken Enkel toegelaten aan de slechte zijde en slechts één rand, als volgt: Bij breedtes 6" en meer mag het niet meer zijn dan 1/6 van de breedte van het stuk - en bij breedtes minder dan 6", mag het niet meer zijn dan 1/8 van de breedte van het stuk Enkel toegelaten aan slechts één zijde en rand op voorwaarde dat de sterkte van het stuk niet wezenlijk wordt beïnvloed - kan toegelaten worden bij de stukken Idem als voor Standaard 4 duim x 2 voet of 3 duim x 2 voet
SELECT en BETTER SELECT en PRIME
STANDARD en BETTER STANDARD, SELECT e PRIME
SOUND en BETTER SOUND, STANDARD, SELECT en PRIME
MERCHANTABLE (o SERVICEABLE en BETTER) SERVICEABLE, SOUND, STANDARD, SELECT en PRIME
Referentie: Malaysian Timber Council (MTC - http://www.mtc.com.my/)