Afrikaans en Zuid-Amerikaans gezaagd timmerhout

  • De indeling is gebaseerd op het gaaf en foutloos zagen, wat wil zeggen dat een percentage van rechthoekige oppervlakten vrij van gebreken wordt gemeten in verhouding met de volledige oppervlakte van het stuk. De categorie wordt bepaald volgens het percentage gave oppervlakte.
  • Deze indeling is vastgelegd door de reglementering van de "Sciages Avivés Tropicaux Africains (SATA)
Standaardcategorieën
FAS
(First And Second)
- Minimum 40% van het hout vrij van gebreken en spinthout
- De stukken moeten een goede textuur hebben
- 3% van de stukken met wisselende draad toegelaten
- Bij stukken van minder dan 1m2 wordt een standaardgebrek toegelaten: een knoest van 16 tot 32 mm -- vreetgaatjes, insectengaatjes, clusters met een diameter van < 32 mm -- gomader met een oppervlakte die niet groter is dan 32 cm2 -- een rechte scheur aan het uiteinde niet groter dan 10% van de lengte van het stuk
- Bij stukken tussen 1 m2 en 1,5 m2 zijn twee standaardgebreken toegelaten: een knoest met diameter tussen 32 mm en 64 mm -- gomader meer dan 32 cm2 maar kleiner dan 64 cm2 -- een schuine scheur aan het uiteinde niet groter dan 10% van de lengte van het stuk
- Bij stukken groter dan 1,5 m2 worden 3 standaardgebreken toegelaten: een knoest met een diameter tussen 64 mm en 89 mm -- gomader niet groter dan 97 cm2
No1 Common and Select - Gebreken en gezond spinthout toegelaten tot 20% van de breedte van het stuk
- Enkele variaties in draad en textuur zijn toegelaten
- 1 standaardgebrek bij een stuk van minder dan 0,6 m2
- 2 standaardgebreken bij een stuk tussen 0,6 m2 en 1 m2
- 3 standaardgebreken bij een stuk tussen 1 m2 en 1,5 m2
- 4 standaardgebreken bij een stuk van meer dan 1,5 m2
No 2 Common - Gezond spinthout onbeperkt toegelaten
- Beperkt blauw kernrot toegelaten
- Kleine losse vreetgaatjes, afzonderlijk of gegroepeerd, niet meer dan 1/2 van de oppervlakte van het stuk zijn toegelaten bij 10% van de volledige partij
- Afwijkende draad toegelaten zolang het de weerstand en de vlakheid van het stuk niet beïnvloedt
- Kleurvariaties en variaties in dichtheid zijn toegelaten
- 1 standaardgebrek bij een stuk van minder dan 0,6 m2
- 2 standaardgebreken bij een stuk tussen 0,6 m2 en 1 m2
- 3 standaardgebreken bij een stuk tussen 1 m2 en 1,5 m2
- 4 standaardgebreken bij een stuk van meer dan 1,5 m2
Speciale categorieën
Prime - Moet minstens voor 80% vrij zijn van gebreken en spinthout
- Gezond spinthout niet meer dan 5% van de breedte van het stuk toegelaten
- Tolerantie voor gebreken is dezelfde als bij de voorgaande categorieën
- De categorie moet een uitstekende textuur vertonen en vrij zijn van afwijkende draad
Prime Narrow - Rechte draad en geen Gebreken
FAS Shorts - Bij specificaties meer dan 15 cm breed kunnen stukken van 20 cm breed of meer een gebrek vertonen
- Bij specificaties meer dan 7,5 cm breed kunnen stukken van 15 cm breed of meer een gebrek vertonen
Prime Strips - Eén gave zijde
- De tegenoverliggende zijde en een derde van de dikte van de aangrenzende randen kunnen een gebrek vertonen per 1,20 m
Prime Blocks and Shorts - Eén gave zijde
- de tegenoverliggende zijde en een derde van de dikte van de aangrenzende randen kunnen een gebrek vertonen
Prime Furniture Squares - Vierkante stukken vrij van Gebreken
Selected Constructional Grade - Goed gezaagde stukken volgens contractuele afmetingen, zonder buitensporige aanwezigheid van spinthout, wormgaatjes, vervormde knoesten, hartrot of scheuren die de weerstand en de duurzaamheid van het stuk kunnen beïnvloeden
- Wankant is toegelaten bij stukken van 390 cm2 en meer, als het niet meer is dan 10% van de totale afmeting
- Ingegroeid kernrot, goed afgesloten, is ook toegelaten bij deze stukken, behalve als het contractueel niet is toegelaten
- Scheuren, meestal door droogte, die geen invloed hebben op de stevigheid van de stukken, zijn toegelaten
Referentie: Association Technique Internationale des Bois Tropicaux (ATIBT - http://www.atibt.org/)