OMSCHRIJVING INCOTERMS

EXW FCA FAS FOB CFR CIF DAT CPT DAP CIP DDP
Laden op vrachtwagen (vervoerder) Koper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper
Export-Douane aangifte Koper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper
Vervoer naar de haven van uitvoer Koper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper
Lossen van vrachtwagen in de exporthaven Koper Koper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper
Kosten voor het laden in de exporthaven Koper Koper Koper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper
Vervoer naar de haven van invoer Koper Koper Koper Koper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper
Kosten voor het lossen in de haven van invoer Koper Koper Koper Koper Koper Koper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper
Laden op vrachtwagen in haven van import Koper Koper Koper Koper Koper Koper Koper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper
Vervoer naar de plaats van bestemming Koper Koper Koper Koper Koper Koper Koper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper
Verzekering Koper Koper Koper Koper Koper Seller Koper Koper Verkoper Verkoper Verkoper
Import douane aangifte Koper Koper Koper Koper Koper Koper Koper Koper Koper Koper Verkoper
Importbelasting Koper Koper Koper Koper Koper Koper Koper Koper Koper Koper Verkoper
Deze omschrijving van de Incoterms™ is een samenvatting en mag niet gebruikt worden als enige bron om de contractuele Incoterms™ te bepalen. Bijkomende informatie is beschikbaar van de Internationale Kamer van Koophandel

Hoe de kosten verdeeld zijn tussen koper en verkoper volgens de gekozen Incoterm Klik hier
Incoterm Omschrijving
EXW EX Works...named place
(Af fabriek …overeengekomen plaats)
“Af Fabriek” betekent dat de verkoper aan zijn leveringsplicht voldoet wanneer hij de goederen ter beschikking stelt van de koper op het eigendom van de verkoper of een andere overeengekomen plaats. (i.e. werkplaats, fabriek, opslagplaats, enz.), de goederen zijn niet uitgeklaard en niet geladen in een transportvoertuig.
De koper draagt alle kosten en risico’s verbonden met het vervoer van de goederen vanaf het eigendom van de verkoper.
GEBRUIK: Elke vorm van vervoer, ook multimodaal vervoer
FCA Free CArrier…named place
(Vrachtvrij tot vervoerder …overeengekomen plaats)
“Vrachtvrij tot vervoerder” betekent dat de verkoper aan zijn leveringsplicht voldoet wanneer hij de goederen, uitgeklaard, overdraagt aan de door de koper aangeduide vervoerder op de overeengekomen plaats.
De verkoper draagt alle risico’s van verlies of beschadiging van de goederen tot op het moment dat ze geleverd worden.
GEBRUIK: Elke vorm van vervoer, ook multimodaal vervoer
FAS Free Alongside Ship…named port of shipment
(Franco langszij schip …overeengekomen verschepingshaven)
“Franco langszij schip” betekent dat de verkoper aan zijn leveringsplicht voldoet wanneer de goederen langszij het schip geplaatst zijn in de overeengekomen verschepingshaven.
De koper draagt vanaf dat moment alle kosten en risico’s van verlies of beschadiging van de goederen.
De term FAS (Free Alongside Ship, Franco langszij schip) verplicht de verkoper tot uitklaring van de goederen.
GEBRUIK: Enkel vervoer over zee en binnenwateren
FOB Free On Board… named port of shipment
(Franco aan boord …overeengekomen verschepingshaven)
“Franco aan boord” betekent dat de verkoper de goederen voorbij de reling van het schip brengt in de overeengekomen verschepingshaven.
De koper draagt alle kosten en risico’s van verlies of beschadiging van de goederen vanaf dat punt. De term FOB (Free On Board, Franco aan boord) verplicht de verkoper tot uitklaring van de goederen.
GEBRUIK: Enkel vervoer over zee en binnenwateren
CFR Cost and Freight… named port of destination
(Kostprijs en vracht …overeengekomen bestemmingshaven)
“Kostprijs en vracht” betekent dat de verkoper aan zijn leveringsplicht voldoet wanneer hij de goederen voorbij de reling van het schip brengt in de verschepingshaven.
De verkoper moet kosten en vracht betalen om de goederen naar de overeengekomen bestemmingshaven te brengen. De verkoper draagt alle risico’s van verlies of beschadiging van de goederen tot op het moment dat ze de reling van het schip passeren in de verschepingshaven.
De term CFR (Cost and Freight, Kostprijs en Vracht) verplicht de verkoper tot uitklaring van de goederen.
GEBRUIK: Enkel vervoer over zee en binnenwateren
CIF Cost, Insurance, Freight… named port of destination
(Kostprijs, verzekering en vracht …overeengekomen bestemmingshaven)
“Kostprijs, verzekering en vracht” betekent dat de verkoper voldoet aan zijn leveringsplicht wanneer hij de goederen voorbij de reling van het schip brengt in de verschepingshaven.
De verkoper moet kosten en vracht betalen om de goederen naar de overeengekomen bestemmingshaven te brengen. Hij draagt alle risico’s van verlies of beschadiging van de goederen tot op het moment dat ze de reling van het schip passeren in de verschepingshaven.
Bij CIF (Cost, Insurance and Freight; Kostprijs, verzekering en vracht) moet de verkoper ook de zeetransportverzekering afsluiten tegen het risico voor de koper van verlies of beschadiging van de goederen tijdens het vervoer.
GEBRUIK: Enkel vervoer over zee en binnenwateren
DAT Afgeleverd bij Terminal (genoemde terminal in de haven of de plaats van bestemming)
Verkoper betaalt voor het vervoer naar de terminal, met uitzondering van de kosten van inklaren van de goederen , en neemt alle risico's voor zijn rekening tot het moment dat de goederen worden gelost op de terminal.
GEBRUIK:
CPT Carriage Paid To… named place of destination
(Vrachtvrij tot …overeengekomen plaats van bestemming)
“Vrachtvrij tot” betekent dat de verkoper voldoet aan zijn leveringsplicht wanneer de goederen overgedragen worden aan een door hem aangeduide vervoerder. De verkoper betaalt bovendien de vervoerkosten om de goederen naar de overeengekomen bestemming te brengen en draagt alle risico’s van verlies of beschadiging van de goederen tot op het moment dat ze geleverd zijn.
GEBRUIK: Elke vorm van vervoer, ook multimodaal vervoer
DAP Afgeleverd in plaats (plaats van bestemming)
Verkoper betaalt voor het vervoer naar de genoemde plaats, met uitzondering van de kosten van inklaren van de goederen , en neemt alle risico's voor zijn rekening tot aan het moment van lossen van de goederen bij de koper.
GEBRUIK:
CIP Carriage and Insurance Paid To…named place of destination
(Vrachtvrij inclusief verzekering tot …overeengekomen plaats van bestemming)
“Vrachtvrij inclusief verzekering tot” betekent dat de verkoper aan zijn leveringsplicht voldoet wanneer de goederen overgedragen worden aan een door hem aangeduide vervoerder. De verkoper betaalt bovendien de vervoerkosten om de goederen naar de overeengekomen bestemming te brengen en draagt alle risico’s van verlies of beschadiging van de goederen tot op het moment dat ze geleverd zijn.
Bij CIP (Carriage and Insurance Paid to..., Vrachtvrij inclusief verzekering tot...) is de verkoper ook verplicht om een verzekering af te sluiten tegen de risico’s voor de koper van verlies of beschadiging van de goederen tijdens het vervoer.
GEBRUIK: Elke vorm van vervoer, ook multimodaal vervoer
DDP Delivered Duty Paid… named place of destination
(Franco inclusief rechten …overeengekomen plaats van bestemming)
“Franco inclusief rechten” betekent dat de verkoper aan zijn leveringsplicht voldoet wanneer de goederen, ingeklaard en niet uitgeladen, ter beschikking gesteld worden van de koper op de overeengekomen plaats van bestemming.
De verkoper draagt alle kosten en risico’s verbonden met het overbrengen van de goederen naar die plaats, alsook waar nodig de ‘invoerrechten’ (verantwoordelijkheid voor en de risico’s van het uitvoeren van de douaneformaliteiten, en de betaling van formaliteiten, douanerechten, belastingen en andere kosten) in het land van bestemming.
GEBRUIK: Elke vorm van vervoer, ook multimodaal vervoer