Gezaagd Hout Gewone Spar Picea Abies - Vurenhout

Soort: Gewone spar (Picea abies) - vurenhout Verwijder alles
aanvraag 18213054 18 jul 2018 04:00

Den - Grenenhout, Gewone Spar - Vurenhout, 40 m3 per maand

Soort: Den (Pinus sylvestris) - grenenhout, Gewone spar (Picea abies) - vurenhout, Volume: 40 m3 per maand, Dikte: 18 mm, Breedte: 18 mm, Lengte: 1100 mm, Kwaliteit: a définir
HUBLET sa
België (Gembloux)
Antwoord percentage:
Gemiddeld
DAP , België
aanvraag 18177133 18 jul 2018 12:11

Spar , Gewone Spar - Vurenhout, 5 vrachtwagenlading per maand

Soort: Spar (Abies alba), Gewone spar (Picea abies) - vurenhout, Volume: 5 vrachtwagenlading per maand, Dikte: 15; 16; 17; 22; 27 mm, Breedte: 58; 70; 75; 90; 95; 98 mm, Lengte: 1120; 1200 mm, Kwaliteit: 3A
anoniem
Italië
Antwoord percentage:
Gemiddeld
aanvraag 18177136 18 jul 2018 12:05

Spar , Gewone Spar - Vurenhout, 5 vrachtwagenlading per maand

Soort: Spar (Abies alba), Gewone spar (Picea abies) - vurenhout, Volume: 5 vrachtwagenlading per maand, Dikte: 15; 16; 17; 19; 22; 27; 75; 95 mm, Breedte: 58; 70; 75; 95; 98; 143 mm, Lengte: 1200; 3000-5000 mm, Kwaliteit: 3A
anoniem
Italië
Antwoord percentage:
Gemiddeld
aanbieding 17864312 17 jul 2018 04:01

Fir/Spruce/Pine, 40.0 - 200.0 m3

Soort: Fir/Spruce/Pine, Herkomst: Duitsland, Volume: 40.0 - 200.0 m3, Dikte: 14 mm, Breedte: 95 mm, Lengte: 2000-5000 mm, Kwaliteit: III-IV-V, Certificatie: PEFC
Duitsland
Antwoord percentage:
Laag
aanvraag 18225020 18 jul 2018 12:04

Gewone Spar - Vurenhout, 300 m3 per maand

Soort: Gewone spar (Picea abies) - vurenhout, Herkomst: Oekraïne, Volume: 300 m3 per maand, Dikte: 16; 17; 21; 25; 38; 50; 90; 95; 100 mm, Breedte: 70; 89; 95; 100; 145 mm, Lengte: 2400 + mm, Kwaliteit: 1st choice, Certificatie: ISPM 15
India
Antwoord percentage:
Laag
CIF , India
aanvraag 18224575 15 jul 2018 16:03

Douglas , Spar , Nordmann Spar - Caucasian Spar, 50-1500 m3 per maand

Soort: Douglas (Pseudotsuga), Spar (Abies alba), Nordmann spar - Caucasian spar, Herkomst: Worldwide, Volume: 50-1500 m3 per maand, Dikte: 15-22 mm, Breedte: 70-120 mm, Lengte: 1100-2065 mm, Kwaliteit: Export quality (packaging/pallets)
Finland
Antwoord percentage:
Gemiddeld
CIF
aanvraag 18224903 17 jul 2018 16:42

Spar , Den - Grenenhout, Gewone Spar - Vurenhout, 60 m3 per maand

Soort: Spar (Abies alba), Den (Pinus sylvestris) - grenenhout, Gewone spar (Picea abies) - vurenhout, Volume: 60 m3 per maand, Dikte: 15 mm, Breedte: 75 mm, Lengte: 1200 mm, Kwaliteit: 1/3
Croatië
Antwoord percentage:
Gemiddeld
aanvraag 18224714 16 jul 2018 17:27

Den - Grenenhout, Gewone Spar - Vurenhout, 100 m3 Vlek – 1 keer

Soort: Den (Pinus sylvestris) - grenenhout, Gewone spar (Picea abies) - vurenhout, Volume: 100 m3 Vlek – 1 keer , Dikte: 18 mm, Breedte: 80; 100 mm, Lengte: 1100; 1200 mm, Kwaliteit: Export quality (pallets e imballagi)
Senegal
Antwoord percentage:
Gemiddeld
aanvraag 18013348 11 jul 2018 12:23

Den - Grenenhout, Gewone Spar - Vurenhout, 500 m3 per maand

Soort: Den (Pinus sylvestris) - grenenhout, Gewone spar (Picea abies) - vurenhout, Volume: 500 m3 per maand, Dikte: 16-22 mm, Kwaliteit: 1-3
Tsjechische Republiek
Antwoord percentage:
Gemiddeld
aanvraag 18224614 16 jul 2018 07:26

Gewone Spar - Vurenhout, 1 40’container per maand

Soort: Gewone spar (Picea abies) - vurenhout, Volume: 1 40’container per maand, Dikte: 15; 32 mm, Breedte: 89; 100 mm, Lengte: 914; 1100; 1270 mm, Kwaliteit: 3A
Maleisië
Antwoord percentage:
Laag
aanvraag 18223608 08 jul 2018 00:26

Den - Grenenhout, Gewone Spar - Vurenhout, 3 40’container per maand

Soort: Den (Pinus sylvestris) - grenenhout, Gewone spar (Picea abies) - vurenhout, Volume: 3 40’container per maand, Dikte: 13; 14; 16; 17; 20 mm, Breedte: 60; 75; 80; 100 mm, Lengte: 1000; 1100; 1140; 1200 mm, Kwaliteit: C
Oekraïne
Antwoord percentage:
Gemiddeld
aanvraag 17921512 07 jul 2018 23:53

Gewone Spar - Vurenhout, Lork , Den - Grenenhout, 100.0 - 500.0 m3 per maand

Soort: Gewone spar (Picea abies) - vurenhout, Lork (Larix spp.), Den (Pinus sylvestris) - grenenhout, Herkomst: EUROPE, Volume: 100.0 - 500.0 m3 per maand, Dikte: 15; 16; 17 mm, Breedte: 65; 70; 75; 78; 80; 100 mm, Lengte: 800; 1000; 1200; 2400 mm, Kwaliteit: 3A, Certificatie: FSC
Tunesië
Antwoord percentage:
Gemiddeld
CIF
aanvraag 18139218 14 jul 2018 04:40

Spar , Lork , Gewone Spar - Vurenhout, 10 m3 per maand

Soort: Spar (Abies alba), Lork (Larix spp.), Gewone spar (Picea abies) - vurenhout, Volume: 10 m3 per maand, Dikte: 22-78 mm, Kwaliteit: V-VI schaalboards
Roemenië
Antwoord percentage:
Laag
aanvraag 18223971 10 jul 2018 14:56

Spar , Den - Grenenhout, Gewone Spar - Vurenhout, 8000 stukken Vlek – 1 keer

Soort: Spar (Abies alba), Den (Pinus sylvestris) - grenenhout, Gewone spar (Picea abies) - vurenhout, Volume: 8000 stukken Vlek – 1 keer , Dikte: 2; 4 cm, Breedte: 9 cm, Lengte: 100; 120 cm, Kwaliteit: 3A
Koeweit
Antwoord percentage:
Laag
aanbieding 18223734 11 jul 2018 11:10

Spar , Den - Grenenhout, Gewone Spar - Vurenhout, 100 - 500 m3 Vlek – 1 keer

Soort: Spar (Abies alba), Den (Pinus sylvestris) - grenenhout, Gewone spar (Picea abies) - vurenhout, Volume: 100 - 500 m3 Vlek – 1 keer , Dikte: 17 mm, Breedte: 95 mm, Lengte: 3000-5000 mm, Kwaliteit: 3A
Letland
Antwoord percentage:
Hoog
aanvraag 18223920 10 jul 2018 11:12

Spar , Gewone Spar - Vurenhout, 1000 m3 per maand

Soort: Spar (Abies alba), Gewone spar (Picea abies) - vurenhout, Volume: 1000 m3 per maand, Dikte: 15; 17 mm, Breedte: 70; 90; 115 mm, Kwaliteit: Export quality (pallets e imballagi)
anoniem
Italië
Antwoord percentage:
Gemiddeld
aanvraag 18169217 04 jul 2018 20:27

Den - Grenenhout, Gewone Spar - Vurenhout, 600-1200 m3 Vlek – 1 keer

Soort: Den (Pinus sylvestris) - grenenhout, Gewone spar (Picea abies) - vurenhout, Volume: 600-1200 m3 Vlek – 1 keer , Dikte: 21 mm, Breedte: 143 mm, Lengte: 800; 1200; 1600; 2400; mm, Kwaliteit: 3A
anoniem
Polen
Antwoord percentage:
Gemiddeld
FCA
aanvraag 18224415 13 jul 2018 10:13

Den - Grenenhout, Gewone Spar - Vurenhout, 1 40’container Vlek – 1 keer

Soort: Den (Pinus sylvestris) - grenenhout, Gewone spar (Picea abies) - vurenhout, Volume: 1 40’container Vlek – 1 keer , Dikte: 15; 32 mm, Breedte: 89; 100 mm, Lengte: 914; 1100; 1270 mm, Kwaliteit: 3A
Maleisië
Antwoord percentage:
Laag
CIF , Maleisië
aanbieding 18198860 06 jul 2018 11:58

Gewone Spar - Vurenhout, 20 - 200 m3 per maand

Soort: Gewone spar (Picea abies) - vurenhout, Herkomst: Tsjechische Republiek, Volume: 20 - 200 m3 per maand, Dikte: 10+ mm, Kwaliteit: 3B
Tsjechische Republiek
Antwoord percentage:
Hoog
aanvraag 18223467 06 jul 2018 07:20

Gewone Spar - Vurenhout, 40 m3 Vlek – 1 keer

Soort: Gewone spar (Picea abies) - vurenhout, Volume: 40 m3 Vlek – 1 keer , Dikte: 48 mm, Breedte: 140 mm, Lengte: 2500 mm, Kwaliteit: 3A, Certificatie: FSC
anoniem
Slovenië
Antwoord percentage:
Hoog
aanbieding 18222759 01 jul 2018 21:56

Gewone Spar - Vurenhout, 40 - 300 m3 Vlek – 1 keer

Soort: Gewone spar (Picea abies) - vurenhout, Herkomst: Oekraïne, Volume: 40 - 300 m3 Vlek – 1 keer , Dikte: 16; 17; 22 mm, Kwaliteit: 1st choice
Oekraïne
Antwoord percentage:
Hoog
aanbieding 18198819 06 jul 2018 04:01

Gewone Spar - Vurenhout, 0,9 - 90 m3 per maand

Soort: Gewone spar (Picea abies) - vurenhout, Herkomst: Tsjechische Republiek, Volume: 0,9 - 90 m3 per maand, Dikte: 23 mm, Kwaliteit: 3B
Tsjechische Republiek
Antwoord percentage:
Hoog
aanvraag 17968381 07 jul 2018 13:22

Fir/Spruce, 200.0 - 200.0 m3 per maand

Soort: Fir/Spruce, Herkomst: Roemenië, Volume: 200.0 - 200.0 m3 per maand, Lengte: --- mm, Kwaliteit: BC
Roemenië
Antwoord percentage:
Laag
aanvraag 18223210 04 jul 2018 09:18

Den - Grenenhout, Gewone Spar - Vurenhout, 400 m3 per maand

Soort: Den (Pinus sylvestris) - grenenhout, Gewone spar (Picea abies) - vurenhout, Herkomst: Baltic Region, Volume: 400 m3 per maand, Dikte: 58; 48; 70; 88; 90 mm, Breedte: 50-150 mm, Lengte: 400-3000 mm, Kwaliteit: Export quality (pallets e imballagi), Certificatie: HT 56/30 ISPM 15 if required
Spanje
Antwoord percentage:
Gemiddeld
aanvraag 18222418 28 jun 2018 02:20

Siberische Den, Gewone Spar - Vurenhout, Siberische Spar, 300-500 m3 per maand

Soort: Siberische den, Gewone spar (Picea abies) - vurenhout, Siberische spar, Volume: 300-500 m3 per maand, Dikte: 16 mm, Breedte: 90; 100 mm, Kwaliteit: 3A
Taiwan
Antwoord percentage:
Gemiddeld
CIF , Taiwan
Niet gevonden wat u zocht? Aanbieding plaatsen Aanvraag plaatsen